Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór 26.57 | APK Premium Pro OBB

Advertisement

Polskie Gry – generator opisw i kolekcjoner gr 26.57 APK Premium Pro OBB

Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór | APK Premium Pro OBB MOD Unlimited Latest Version Application/Game Donwload

Download Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór Travel & Local APK Premium Pro OBB MOD Unlimited Latest Version of mobile Application/Game with (Premium, Pro, Unlimited, OBB, Beta, Hack). The Application/Game playstore id is pl.byledobiec.polskiegory. we respect the android author/developer work so that why we only provide the original Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór Application/Game playstor link for download purpose. we can provide the download link of only APK file if android author/developer of Application/Game allowed to download. The Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór Application/Game is fully secure and malware free.

Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór
Travel & Local
2.3.3 and up
pl.byledobiec.polskiegory
Version Updated

Screenshot of Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór APK Premium Pro OBB MOD Unlimited Download pl.byledobiec.polskiegory Android Application/Game

Polskie Góry - generator opisów i kolekcjoner gór APK Premium Pro OBB screenshots 1

Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór APK Premium Pro OBB MOD Unlimited Download

Przed zainstalowaniem aplikacji proszę obejrzeć film (można bez dźwięku – jest z napisami).

Więcej informacji na stronie:
http://polskiegory.byledobiec.pl

Polskie Góry – 7 korzyści dla Ciebie:

1. Zobaczysz na swoim telefonie wirtualną panoramę gór z opisami nazw szczytów, wysokości oraz odległości do nich,
2. Opis gór będzie się automatycznie przesuwał w miarę obracania telefonu,
3. Zrobisz i udostępnisz zdjęcia panoram górskich z opisami,
4. Obejrzysz narysowaną panoramę górską z danego miejsca w zadanym kierunku,
5. Sprawdzisz swoje położenie na mapach z zaznaczonymi szczytami,
6. Przeczytasz informacje na temat polskich gór i skorzystasz z interaktywnej mapy pasm,
7. Będziesz kolekcjonować zdobyte przez siebie szczyty.
Aplikacja Polskie Góry służy do opisywania szczytów w rozszerzonej rzeczywistości oraz zawiera moduł umożliwiający kolekcjonowanie zdobytych szczytów. Wykorzystuje takie technologie jak: rozszerzona rzeczywistość (AR – Augmented Reality), rozpoznawanie obrazu (IR – Image Recognition) oraz sztuczną inteligencję (AI – Artificial Intelligence).
Zaletą aplikacja Polskie Góry jest to, że cała baza szczytów oraz topografia terenu są zawarte w pakiecie instalacyjnym, dzięki czemu nie trzeba pobierać dodatkowych danych.
Pokrycie terenu jest wystarczające dla turystów górskich w Polsce: Tatry, Sudety, Beskidy, Góry Świętokrzyskie. Aplikacja opisuje również wzgórza na terenie całej Polski, wysokie budynki w polskich miastach, kominy, maszty, a na wybrzeżu oznacza np. latarnie morskie. Na mapach opisywane są górskie jeziora i stawy, np. Morskie Oko. Obszar górski obejmuje w Sudetach od zachodu: Góry i Pogórze Łużyckie, Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Góry Sowie, Masyw Ślęży, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Bardzkie, Góry Opawskie oraz należący w całości do Czech masyw Wysokiego Jesionika. W wymienionych wyżej pasmach dodanych jest wiele czeskich szczytów. W Beskidach pokrycie terenu zaczyna się od czeskiego Beskidu Śląsko-Morawskiego, dalej: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki (z masywem Babiej Góry), Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady. Z innych pasm karpackich opisem objęte są Pieniny i Tatry (również cała część słowacka) oraz najważniejsze słowackie szczyty z pasm widocznych w obszarach przygranicznych: Mała Fatra, Wielka Fatra, Wielki Chocz, Tatry Niżne. Pokrycie terenu obejmuje również Karpaty Ukraińskie, a nawet góry w Rumunii, które przy dobrej pogodzie są widoczne z Tarnicy.
Aplikacja Polskie Góry jest polecana dla przewodników PTTK oraz ubiegających się o Górskie Odznaki Turystyczne (GOT).
Aplikacja sprawdzi się we wszystkich miastach położonych w górach, takich jak: Świerardów Zdrój, Jakuszyce, Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Lubawka, Wałbrzych, Bielawa, Srebrna Góra, Bardo, Sobótka, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Radków, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzygórze, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Istebna, Koniaków, Jaworzynka, Bielsko-Biała, Szczyrk, Brenna, Porąbka, Międzybrodzie, Kocierz, Żywiec, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Ujsoły, Glinka, Rycerka, Zwardoń, Jeleśnia, Korbielów, Zawoja, Kęty, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Myślenice, Rabka Zdrój, Nowy Targ, Chochołów, Witów, Kiry, Kościelisko, Zakopane, Murzasichle, Małe Ciche, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Łapsze, Mszana, Limanowa, Niedzica, Czorsztyn, Ochotnica, Krościenko, Szczawnica, Nowy Sącz, Rytro, Piwniczna Zdrój, Krynica Zdrój, Muszyna, Tylicz, Wysowa Zdrój, Gorlice, Jasło, Krosno, Ustrzyki, Solina, Polańczyk, Cisna. Kolekcjonerzy górscy mają do dyspozycji wszystkie szczyty objęte odznakami: Korona Gór Polski, Diadem Polskich Gór, Korona Sudetów Polskich i Korona Sudetów. Before installing the application, please watch the movie (you can without sound – it is with subtitles).

More info on page:
http://polskiegory.byledobiec.pl

Polish Mountains – 7 benefits for you:

1. You will see on your phone a virtual panorama of the mountains with descriptions of the names of the peaks, altitude and distance to them,
2. The description of the mountains will automatically move as the phone rotates,
3. You will take and share photos of mountain panoramas with descriptions,
4. You will see the drawn mountain panorama from a given place in a given direction,
5. Check your location on maps with marked peaks,
6. You will read information about Polish mountains and use the interactive map of the bands,
7. You will collect the peaks you have earned.
The Polish Mountains application is used to describe peaks in augmented reality and includes a module that allows you to collect the peaks you have acquired. It uses technologies such as: Augmented Reality (AR), Image Recognition (IR) and Artificial Intelligence (AI).
The advantage of the Polish Mountains application is that the entire peak base and terrain topography are included in the installation package, so you don’t need to download additional data.
Land cover is sufficient for mountain tourists in Poland: Tatra Mountains, Sudetes, Beskids, and Świętokrzyskie Mountains. The application also describes hills throughout Poland, tall buildings in Polish cities, chimneys, masts, and on the coast means e.g. lighthouses. The maps describe mountain lakes and ponds, e.g. Morskie Oko. The mountain area in the Sudetes from the west: Mountains and Lusatian Foothills, Jizera Mountains, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Kaczawskie Mountains and Foothills, Kamienne Mountains, Wałbrzyskie Mountains, Sowie Mountains, Ślęży Massif, Table Mountains, Orlickie Mountains, Bystrzyckie Mountains, Śnieżnik Massif, Bialskie Mountains, Złote Mountains, Bardzkie Mountains, Opawskie Mountains and the Czech Jeseníky massif which belong to the Czech Republic entirely. Many Czech peaks are added in the bands mentioned above. In the Beskids, land cover begins with the Czech Silesian-Moravian Beskids, then: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki (with the Babia Góra massif), Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Bieszczady. From other Carpathian bands, the description covers the Pieniny and Tatra Mountains (also the entire Slovak part) and the most important Slovak peaks from the bands visible in the border areas: Little Fatra, Big Fatra, Great Chocz, and Low Tatras. Land cover also includes the Ukrainian Carpathians, and even mountains in Romania, which in good weather are visible from Tarnica.
The Polish Mountains application is recommended for PTTK guides and applicants for Mountain Tourist Badges (GOT).
The application will work in all cities located in the mountains, such as: Świerardów Zdrój, Jakuszyce, Szklarska Poręba, Karpacz, Kowary, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Boguszów-Gorce, Lubawka, Wałbrzych, Bielawa, Srebrna Góra, Bardo, Sobótka, Jedlina Zdrój , Nowa Ruda, Radków, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Międzygórze, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Istebna, Koniaków, Jaworzynka, Bielsko-Biała, Szczyrk, Brenna, Porąbka, Międzybrodzie, Kocierz, Żywiec, Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Ujsoły, Glinka, Rycerka, Zwardoń, Jeleśnia, Korbielów, Zawoja, Kęty, Andrychów, Wadowice, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Myślenice, Rabka Zdrój, Nowy Targ, Chochołów , Witów, Kiry, Kościelisko, Zakopane, Murzasichle, Małe Ciche, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Łapsze, Mszana, Limanowa, Niedzica, Czorsztyn, Ochotnica, Krościenko, Szczawnica, Nowy Sącz, Rytro, Piwniczna Zdrój, Krynica Zdrój, Muszyna, Tylicz, Wysowa Zdrój, Gorlice, Jasło, Krosno, Ustrzyki, Solina, Polańczyk, and Cisna. Mountain collectors have at their disposal all the peaks covered by the badges: Crown of Polish Mountains, Diadem of Polish Mountains, Crown of Polish Sudetes and Crown of Sudetes. Naprawa problemu z zapisywaniem ostatniego kierunku patrzenia – dziwny błąd na Huawei P smart+ 2019

Short Overview of Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór Travel & Local APK Mobile Application/Game

 
100,000+
 
   

Polskie Góry – generator opisów i kolekcjoner gór APK Premium Pro OBB MOD Unlimited Download Link

APK Premium MOD

Advertisement